چگونه در دو سایت دوبار منوی ابزارک ها را ننویسیمنماد اعتماد الکترونیک