چگونه با استفاده از کد در قالب خود پس زمینه ایجاد کنیم