چگونه با استفاده از کد در فایل functions.php از به سرقت رفتن تصاویر جلوگیری کنیم