چگونه از ذخیره ی آی پی کاربران در سایت جلوگیری کنیم