نحوه افزودن نقش کاربری جدید به وردپرسنماد اعتماد الکترونیک