فعال کردن آپلود فایل برای نقش مشارکت کننده در وردپرس