راهی برای جلوگیری از دزدیده شدن تصاویر با استفاده از کدنماد اعتماد الکترونیک