راهی برای اضافه کردن گالری و آلبوم به سایتنماد اعتماد الکترونیک