درخواست اطلاعات ftp در زمان نصب افزونهنماد اعتماد الکترونیک