حذف Category از آدرس دسته بندی های وردپرسنماد اعتماد الکترونیک