افزایش محدودیت وردپرس با استفاده از کدنماد اعتماد الکترونیک